High Visibility Intruder

 

1        Kortfibret Badger Hackel bindes inn som tett, stiv krage bakerst.

2        Foran den bakre kragen legges inn 2 turn med lang og myk hanehackel

3        To tynne og spisse grizzly hanehackelfibre binnes inn i V-stil på toppen av tuben. De skal være ca. 1,5 gang lengden av tuben.

4        Noe Flash legges inn over vingen.

5        Kortfibret, tett og stivt sort hackel bindes inn.

6        8-10 Strutseherl fordeles rundt tuben.

7        7-8 fargede Amhearst Fasanhalefibre fordeles rundt tuben.

8        Bind inn oval gulltinsel til ribbing, og lag kroppen av holografisk tinsel eller SLF Dubbing.

9        Badger kropshackel vinnes bakover i 5-6 turn, og festes inn med tinselen som vinnes framover.

10    Lag en støttekrage av hjortehår foran kroppen

11    Amherst fordeles rundt tuben. Fibrene skal overlappe bak.

12    Lang og myk hanehackel 2-3 turn

13    2 Grizzlyhackler i V-stil. Pass på at de låses, eller sikres med lakk.

14    Noe Flash.

15    Farget Perlehøne 1-2 turn

16    Kuleøger kryssurres til undersiden

 

   Intruderen lages i mange farger. Sørg for at fargene stemmer overens, og at helheten virker ballansert.

   I noen fargekombinasjoner bruker jeg Påfuglherl i stedet for Strutseherl.